Portmeirion 560765 Pomona Kiwi Individual Fruit/Salad Bowl - Set of 6

Portmeirion 560765 Pomona Kiwi Individual Fruit/Salad Bowl - Set of 6


Price:
$162.00 Buy It Now
Product Details
  • Manufacturer:
    Portmeirion
  • Seller:
    HomeClick